Innventa organizaciona kultura predstavlja temelj uspeha naše kompanije. Ona je izvor svih vrednosti koje gajimo, rastući kao kompanija i pojedinci ujedinjeni u tim koji je nesumnjivo jedan od najboljih na teritoriji Zapadnog Balkana.

Vodeći se postulatima na kojima naša organizaciona kultura počiva, sa tendencijom da nastavimo da gajimo dobar timski duh i nagrađujemo pojedince i timove koji žive Innventa kulturu, u drugom polugodištu 2022. godine, priznanje šampionima Innventa kulture je otišlo u ruke timu iz Bosne i Hercegovine, odnosno area menadžerima Nataši Erak Đaković i Milošu Trifkoviću.

Nataša Erak Đaković je magistar farmacije, 2011. godine je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci- odsek Farmacija. Prve dve godine po završenom fakultetu, radila je u veleprodaji lekova, gde je, kako kaže, stekla širu sliku o tržištu lekova u BiH. Nakon toga usledio je rad u farmaceutskom marketingu sve do danas. Marta 2017. godine se priključila Innventa timu. Od tada pa sve do 2021. radi samostalno na tržištu BiH, prvenstveno se fokusirajući na rad u Banjalučkoj i Dobojskoj regiji.

2021. godine, Nataša dobija saradnika i pojačanje, formirajući tim zajedno sa kolegom Milošem Trifkovićem. Od tog momenta, Innventa širi svoj opseg i na ostale delove Republike Srpske kao i na federaciju Bosne i Hercegovine. Miloš Trifković je magistar farmacije po obrazovanju. Završio je Farmaceutski fakultet 2014. godine na Univerzitetu u Beogradu. Kao saradnik prodaje, 2015. godine počinje sa radom u veleprodaji lekova, i tu se zadržava sve do 2021. godine kada počinje sa radom u farmaceutskom marketingu u kompaniji Innventa. Svoj rad je bazirao u istočnom delu entiteta Republike Srpske, a od 2022.god počinje da se aktivno bavi promocijom naše kompanije i portfolija na teritoriji Tuzlanskog kantona.

U neformalnoj, prijatnoj i prijateljskoj atmosferi obavili smo razgovor sa njima sa ciljem da čujemo njihovo viđenje timskog rada i Innventa organizacione kulture.

1. Kada se formirao postojeći BiH tim i kako je izgledao taj početak?

Nataša: Posle nepunih 4 godine mog samostalnog rada na terenu, dobijam jedno veliko pojačanje i osveženje u vidu kolege Miloša, koji startuje sa svojim radom za Innventu u januaru 2021.god. Od samog starta našeg zajedničkog rada, imali smo odličnu sinergiju. Iako se naši tereni suštinski ne preklapaju zbog teritorijalne razdvojenosti, mi imamo svakodnevnu konsultaciju. Zajednički osmišljavamo planove i aktivnosti na terenu i u tome se maksimalno usaglašavamo.

Miloš: Svaka promena u životu je izazovna i neizvesna a može biti i komplikovana. Međutim, kada prilikom neke promene, na nekom novom početku, imate ljude kao što je Nataša, onda se ta promena ne čini ni dramatičnom ni teškom, već sve postaje lakše i cela ta dinamika promene je manje neprijatna i osetna. Zahvaljujući Nataši sam vrlo brzo uplovio u neke nove vode za mene u oblasti farmaceutskog marketinga i naučio dosta od nje što mi je kasnije dosta olakšalo rad na ovom polju.

2. Da li vaša sinergija utiče na timska i individualna ostvarenja? Koliko je važno raditi u kompaktnom timu?

Nataša: Apsolutno. Mi funkcionišemo, ja bih rekla, kao jedno. Vrlo često se tako dobro razumemo da imamo iste projekcije i to nam definitivno olakšava rad. Činjenica je da jedan kompaktan timski rad povećava verovatnoću da ćete doći do kreativnih i pravih rešenja. Takođe, omogućava članovima tima da se nauče na temelju tuđih iskustava. Miloš i ja smo se divno uklopili. Ja bih rekla da sam (smeh), ja iskusniji i lepši član tima, a Milošu onda ostaje da bude pametniji i snažniji (smeh).

Miloš: Nadovezujući se na prethodno pitanje, apsolutno…

Nataša: Apsolutno je Nataša lepša (smeh)

Miloš: Ja se apsolutno slažem s tim, samo što ti to nije pohvala spram mene (smeh). Nakon svih ovih godina rada u farmaceutskoj branši, zaista sam ubeđen da su sinergija i kompaktnost svakog tima od krucijalne važnosti za ostvarivanje ciljeva i postizanje rezultata u kontinuitetu. Malo je reći da sam zadovoljan načinom na koji Nataša i ja funkcionišemo. Dosta je lakše nositi se sa izazovima kada znate da uvek imate nekog pored sebe na koga možete da se oslonite i da zajednički, u veoma kratkom vremenskom periodu, pronalazite najbolja rešenja koja su u najboljem interesu kompanije. Samim tim i pojedinac u toj atmosferi svakodnevno i kontinuirano napreduje. Ponekad bivam iskreno impresioniran koliko malo komunikacije je potrebno između nas dvoje da dođemo do najboljeg rešenja u datom momentu. Iz takvih primera se vidi da naša kompaktnost i sinergija doprinose rezultatima kompanije.

3. Šta za vas predstavlja jedinstvena Innventa organizaciona kultura?

Nataša: Innventa organizaciona kultura je alfa i omega našeg posla. To je dvosmerna komunikacija između članova tima, i šire, u odnosu sa menadžmentom. Mi u Innventi zaista imamo otvorenu komunikaciju. Dakle, otvoreno iznosimo ideje, razmišljanja, predloge, mišljenja i praktično nama ta kultura garantuje dobru atmosferu u timu.

Miloš: Za mene Innventa kultura predstavlja najpouzdaniju smernicu koja omogućava da pravovremeno odgovorite na sve izazove i u svakom momentu dođete do najboljeg rešenja.

4. Menadžment je bio jednoglasan u odluci da vas proglasi šampionima Innventa kulture. Čemu pripisujete ovu zaslugu?

Nataša: Ovu zaslugu pripisujem međusobnom poštovanju i poverenju i istinskoj radosti za svaki uspeh, kako pojedinačni tako i timski. Smatram da je tim uspešan samo ako smo oboje uspešni. To je, verujem, ključ svega, i tome dugujemo najveće zasluge.

Miloš: Ovu zaslugu pripisujem našem međusobnom odnosu, zatim načinu na koji se odnosimo prema svojim poslovnim obavezama kao i načinu na koji predstavljamo našu kompaniju na ovom tržištu. To su sve prepoznali ljudi koji vode ovu kompaniju stoga nam odali ovo priznanje na čemu smo mi veoma zahvalni i što za nas predstavlja svakako obavezu da, u narednom periodu, se trudimo što više i da nastavimo da dajemo svoj maksimum.