Lekovi koji se izdaju na recept

NAZIV LEKAAKTIVNA SUPSTANCAFARMACEUTSKI OBLIKJAČINAPAKOVANJE
Nitrofinn®nitrofurantointableta50 mgblister, 30 x 50 mg
Ginominn®klindamicinvagitorije100 mgstrip, 3 x 100 mg
Talinorm®hlortalidontablete25 mgblister, 20 x 25 mg

Lekovi koji se izdaju na recept

Naziv leka Aktivna supstanca Farmaceutski oblik Jačina Pakovanje

Nitrofinn®

nitrofurantoin tableta 50mg blister, 30×50 mg