Šta je to PEA i kako utiče na hronični bol?

Doc. dr Tatjana Bošković Matić, neurolog Načelnica Klinike za neurologiju UKC Kragujevac Šta je bol, kako ga definišemo? Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije: „bol je neprijatno, čulno ili emocionalno iskustvo povezano sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva“. Internacionalna asocijacija za proučavanje bola (IASP) definiše bol kao „neprijatan čulni i emocionalni doživljaj, koji povezujemo sa [...]