Nakon lansiranja Serapinn®-a forte, Forticolinn®-a, Miocystinn®-a, Laringinn®-a i Rhinosinn®-a u prvom polugođu ove godine, farmaceutska kompanija Innventa nastavlja sa ispunjavanjem ambicioznog plana uvođenja novih proizvoda za 2018. godinu.  Od 20. jula 2018. u apotekama širom Srbije, u okviru Innventa urološke palete, može se naći novi proizvod – NITROFINN®.

NITROFINN®  je trenutno jedini registrovani nitrofurantoin na tržištu, čime Innventa ostaje verna svojoj misiji da pruža inventivna farmaceutska rešenja zdravstvenom sektoru Srbije.

Po rečima generalnog direktora Innventa pharm-e, Gorana Orlića, uvođenje NITROFINN®-a predstavlja važan događaj koji će doprineti nastavku snažnog trenda rasta prodaje Innventinih proizvoda u Srbiji i regionu.